Governing Body

1 Dr. Sanjay D. Patil : Chairman
2 Shri. Satej D. Patil : Member
3 Shri. Ruturaj S. Patil : Member
4 Shri. Prithviraj S. Patil : Member
5 Dr. A. K. Gupta : Member
6 Dr. M. M. Narke : Member (Secretary)
7 Regional Officer AICTE (Western Region) : Member
8 Nominee of DTE : Member
9 Nominee of MSBTE : Member
10 Shri. Dinesh Budhale : Member (Industrialist)
11 Mrs. Vasanti Rasam : Member (Educationalist)
12 Prof. M. P. Patil : Member
13 Prof. M. B. Renake : Member